Bagaikan Mutiara

Persahabatan itu bagaikan mutiara. Lama proses pembentukannya namun indah pada akhirnya.

(@kata2bijak)