Cermin Kepemimpinan

Kepemimpinan tercermin dari tindakan, bukan kedudukan.

– Donald H. Mc Gannon –