Jadikan Penasihat Dari Hati Anda

Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah menjadikan untuknya penasihat dari hatinya.

– HR. Abu Manshur Ad-Dailami –