kawan

Jangan mencari kawan yang membuat Anda merasa nyaman, tetapi carilah kawan yang memaksa Anda terus berkembang. (Thomas J. Watson)

Leave a Reply