Keluarga Kecil

Sahabat adalah keluarga kecil yang mempunyai manfaat besar. (@NasihatSahabat)