Kepercayaan Yang Berharga

Melakukan semua pekerjaan dengan baik dan jujur akan membuahkan kepercayaan. Bagaimanapun, kepercayaan jauh lebih berharga daripada sekedar pujian.