Manusia dan Melon

Manusia dan melon sukar ditebak isinya.

– Benjamin Franklin –