Mata dan hati

Orang yang tidak menguasai matanya, hatinya tidak ada harganya.

Khalifah Ali bin Abi Talib