Pengetahuan dan Masa Depan

Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi nuahnya manis.

~Aristoteles~