Perbuatan VS Perkataan

Diselesaikan dengan baik adalah lebih baik

daripada dikatakan dengan baik.

 

– Benjamin Franklin