Pilihan Terbaik dari Allah

Allah akan selalu memberikan yang terbaik kepada mereka yang menyerahkan pilihan itu kepadaNya