Sudut pandang

Bukan masalah-masalahmu yang mengganggu, tetapi cara Anda memandang masalah-masalah itu. Semuanya bergantung pada cara Anda memandang sesuatu.

Epictetus