Imam Hasan Al Bashri Archive

23 Jan 2012

Segera Bertaubat

Bila anda tahan sentuhan api neraka, maka silahkan terus melakukan kejahatan(maksiat). Tetapi bila tidak,maka segeralah bertaubat! Dengan dosa2 yang kau lakukan itu berarti engkau telah menghina, membebani jiwamu sendiri, maka lepaskan dirimu dari dosa itu dengan bersungguh2.
23 Jan 2012

Jangan merasa aman dari dosa

“Jangan pula Anda merasa aman dari bahaya dosa-dosa yang Anda lakukan, karena sesungguhnya Anda tidak mengetahui apakah Allah mengampuni dosa-dosa Anda tersebut atau tidak.” -Imam Hasan Al Bashri-  
23 Jan 2012

Jangan tertipu amalanmu

“Janganlah Anda tertipu dengan banyaknya amal ibadah yang telah Anda lakukan, karena sesungguhnya Anda tidak mengetahui apakah Allah menerima amalan Anda atau tidak.” -Imam Hasan Al Bashri-  
23 Jan 2012

Merenung sejenak

“Semoga Allah merahmati seorang hamba yang merenung sejenak sebelum melakukan suatu amalan. Jika niatnya adalah karena Allah, maka ia melakukannya. Tapi jika niatnya bukan karena Allah maka ia mengurungkannya.” -Hasan Al Basri-  
22 Jan 2012

Kumpulan Hari2

“Wahai Bani Adam! Sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Ketika hari telah berlalu,maka berlalu pulalah sebahagian dari dirimu” -Hasan Al Bashri-  
16 May 2011

Mendustakan takdir

“Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian,sakit dan sehat (bagi setiap hamba-Nya). Barang siapa mendustakan takdir maka sesungguhnya ia telah mendustakan Al Qur’an. Dan barangsiapa mendustakan Al Qur’an, maka sesungguhnya ia telah mendustakan Allah.” (Imam Hasan al Bashri)