Umar bin Khattab Archive

19 Jun 2012

Kebajikan Yang Mudah

Kebajikan yang mudah adalah dengan menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata lemah-lembut. – Umar bin Khattab-    
19 Feb 2012

Sahabat yg lebih baik

” Aku mengamati semua sahabat, dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Saya memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan segala jenis amal baik, namun tidak
22 Jan 2012

Keridhoan

“Segala kebaikan terletak di dalam keridhoaan. Maka jika engkau mampu, jadilah orang yang ridho; jika tidak mampu, jadilah orang yang sabar. -Umar Bin Khattab-  
15 Jan 2012

Be Careful

Apabila engkau melihat orang yang berilmu mencintai dunia, maka curigailah ia mengenai agamanya, karena orang yang mencintai sesuatu ia akan menyibukkan diri dengan apa yang dicintainya itu. – Umar Bin Khattab-  
14 Jan 2012

diBalik WajAh BeRseri

Kebajikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata lemah-lembut. -Umar bin Khattab-  
10 Nov 2011

penemuan yg lebih baik

Aku mengamati semua sahabat, dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Saya memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik, namun tidak
30 Oct 2011

Kata bijak islami

Aku mengamati semua sahabat, dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Saya memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik, namun tidak
9 Jun 2011

Sahabat, Pakaian, Amal, dan Rezeki

Aku mengamati semua sahabat dan tidak menemukan sahabat yang baik daripada menjaga lidah Aku memikirkan tentang semua pakaian tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa Aku merenungkan segala jenis amal baik namun tidak mendapatkan yang