Tidak Sukses

Cheng Ren Bu Zi Zai, Zi Zai Bu Cheng Ren
“Orang sukses tidak santai, orang santai tidak sukses”.

Pepatah Bijak Cina