Waktu Berlalu

Waktu berlalu, terserah kepada Anda sebagai nakhodanya.

Leave a Reply